Srednja životna dob

Dob koja dijeli stanovništvo u dvije brojčano jednake skupine; to jest, pola ljudi  je mlađe od te dobi, a pola je starije.  (Izvor)

Sjedeći rad

Sjedeći rad se odnosi na poslove koje karakterizira minimalni pokret i mala potrošnja energije. Sjedeći rad često zahtijeva da radnik dugo sjedi.

Socijalna dob

Socijalna dob je odraz kulturnih i društvenih očekivanja o tome kako bi se ljudi trebali ponašati u određenoj dobi. To je procjena sposobnosti neke osobe u društvenim situacijama koje su povezane s uobičajenim normama.

Stručna rehabilitacija

Stručna (ili profesionalna) rehabilitacija ima za cilj omogućiti osobama s tjelesnim ili psihičkim oštećenjima ili invalidnošću prevladavanje prepreka u pristupu, održavanje ili povratak na rad ili drugo korisno zanimanje

Stres povezan s radom

Ljudi doživljavaju stres na radu kad vide da postoji neravnoteža između zahtjeva koji pred njih postavlja njihov rad i tjelesnih i mentalnih sposobnosti koje imaju na raspolaganju za borbu s tim zahtjevima. (Izvor)