Rehabilitacija

Rehabilitacija je proces čiji je cilj omogućiti ljudima postizanje i održavanje optimalnih tjelesnih, osjetilnih, intelektualnih, psiholoških i socijalnih funkcionalnih razina.

Radna sposobnost

Radna sposobnost se može opisati kao ravnoteža između sposobnosti pojedinca i čimbenika povezanih s radom. Radna sposobnost je također pod utjecajem okoliša izvanrada.

Osobne sposobnosti uključuju sljedeće elemente: (1) zdravstvene i funkcionalne sposobnosti; (2) kompetencije i vještine; (3) vrijednosti, stavove i motivaciju. Čimbenici povezani s radom obuhvaćaju sadržaj rada, radno okruženje, organizaciju rada i vodstvo.  (Izvor)

Radna mjesta koja promiču zdravlje

Mjesto rada koje promiče zdravlje je udruženi napor poslodavaca, radnika i društva za poboljšanje zdravlja i dobrobiti ljudi naradu. To se može postići kroz kombinaciju (1) poboljšanja organizacije rada i radnog okruženja; (2) promicanja aktivnog sudjelovanja; i (3) poticanje osobnog razvoja.  (Izvor)