Psihičko zdravlje

Mentalno zdravlje je stanje zadovoljstva u kojem pojedinac može realizirati vlastite sposobnosti, može se nositi s normalnim životnim stresovima, može raditi produktivno i može dati doprinos svojoj zajednici.  (Izvor)

Psihološka dob

Psihološka dob je koliko staro se neka osoba osjeća, djeluje i ponaša. To je subjektivan osjećaj i temelji se na osobnoj samoprocjeni.

Psihosocijalni rizici

Psihosocijalni rizici su aspekti izvedbe i organizacije rada i upravljanja radom, kao i njihov socijalni i ekološki kontekst koji bi mogao potencijalno uzrokovati psihološku ili tjelesnu štetu. Stres na radu, nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu su povezani s psihosocijalnim rizicima.  (Izvor)

Povratak na rad

Povratak na posao je pojam koji obuhvaća sve postupke i inicijative s ciljem olakšavanja reintegracije osoba na mjesto rada kod kojih je došlo do smanjenja radne sposobnosti ili sposobnosti općenito zbog invalidnosti, bolesti ili starenja.

Procjena rizika

Procjena rizika je korak u procesu upravljanja rizicima sigurnosti i zdravlja na radu koji omogućuje utvrđivanje potencijalnih rizika i opasnosti kojima radnici mogu biti izloženi i odlučivanje o zaštitnim i preventivnim mjerama koje treba provesti. To je dinamičan proces koji organizacijama omogućuje uspostavu proaktivne politike za upravljanje  rizicima na radu.  (Izvor)