Opasnost na radu

Opasnost na radu uključuje izvor, situaciju ili radnju koja bi mogla nanijeti štetu u smislu ozljede ili bolesti ljudi ili kombinaciju istih. (Izvor)

OZO

OZO, tj. osobna zaštitna oprema, je sva oprema dizajnirana da je radnik nosi ili drži (odjeća, kacige, zaštitne naočale) da ga/ju štiti od jedne ili više opasnosti koje bi mogle ugroziti sigurnost i zdravlje radnika na radu, te bilo koji  dodatak ili pribor dizajniran da zadovolji taj cilj. Opasnosti koje zaštitna oprema rješava uključuju tjelesne opasnosti, struju, toplinu, kemikalije, biološki otpad, te lebdeće čestice u zraku. OZO se mora koristiti kad se rizici ne mogu izbjeći ili dovoljno smanjiti tehničkim sredstvima kolektivne zaštite ili postupcima organizacije rada.  (Izvor)

Održivi rad

Održivi rad tijekom života znači da su radni i životni uvjeti takvi da podržavaju ljude u uključenju i ostanku na radu tijekom produženog radnog vijeka. Ovi uvjeti omogućuju usklađenost između rada i svojstava ili okolnosti pojedinca tijekom njihova promjenjiva života, a moraju se razvijati kroz politike i prakse na radu i izvanrada.  (Izvor)