Godišnji broj sati

Anualizacija ili shema godišnjeg broja sati omogućuju da se radno vrijeme radnika izračunava (i plati) i planira za godinu dana. To je način za postizanje fleksibilnogi radnog vremena.  (Izvor)