Fleksibilno umirovljenje

Fleksibilno umirovljenje znači davanje radnicima većeg izbora u odlučivanju o svom umirovljenju. To može uključivati promjenu poticaja za kasniji odlazak u mirovinu ili dopuštanje radnicima da dobiju dio svoje mirovinske naknade i da nastave raditi uz smanjeni broj sati.  (Izvor)

Fleksibilan rad

Fleksibilan rad omogućava zadovoljenje potreba i pojedinca i organizacije kroz promjenu vremena (kada), mjesta (gdje) i načina (kako) rada radnika. (Izvor)

Funkcionalna dob

Funkcionalna dob odnosi se na razinu funkcionalne sposobnosti (fitness) neke osobe u odnosu na druge osobe iste kronološku dobi i spola.

Fiziološka dob

Fiziološka ili biološka dob je mjera koliko dobro ili loše tijelo funkcionira u odnosu na kronološku dob.