Čimbenici okoliša

Čimbenici okoliša su elementi iz svakodnevnog života i poslovnog života koji mogu imati pozitivne ili negativne učinke na cjelokupno zdravlje radnika. Primjeri negativnih elemenata uključuju kemijske čimbenike (npr. opasni plinovi ili pare), fizičke čimbenike (npr. buka ili vibracije), biološke čimbenike (npr. bakterija, virus, gljivica) ili psihosocijalne čimbenike (npr. ravnotežu poslovnog i privatnog života).