Здравословни работни места за всички възрасти
Многоезичноe-ръководство за управление на безопасността и здравето при работа за застаряваща работна сила
Start tour
Как работи това е-ръководство?
Моля, изберете Вашия профил:
I am a employer
Аз съм работодател
I am a worker
Аз съм работник
I am a HR Manager
Аз съм мениджър ЧР
I am an OSH Professional
Аз съм специалист по БЗР
Close tour
Това кратко ръководство ще Ви помогне да се ориентирате в уебсайта.
Вие сте работодател, работник или служител, мениджър ЧР или специалист по БЗР?
На тази страница можете да изберете Вашия профил.

За това e-ръководство

close

Добре дошли!

Относителният дял на по-възрастните хора от населението нараства в цяла Европа; хората трябва да работят по-дълго и средната възраст на работещите се повишава. Следователно е важно:

  • Да се осигурят безопасни и здравословни работни места за работниците и служителите от всички възрасти.
  • Да се гарантира възможност на хората да достигнат края на своята трудова кариера в добро здраве.

Електронният наръчник предоставя практическа информация, съвети и примери във връзка със застаряването на работната сила и възможностите, които то носи. Той показва също така как могат да се преодоляват свързаните с възрастта предизвикателства на работното място.

Съдържанието на електронния наръчник е съобразено с четири различни аудитории: работодатели, работници, мениджъри по ЧР и специалисти по БЗР (включително за целите на този електронен наръчник и с представители на работниците, членове на комитетите и групите по БЗР и инспектори по труда). Превключване между отделните профили е възможно навсякъде в наръчника.

ПРОПУСНЕТЕ
По-нататък »
Welcome to the e-guide on'Healthy Workplaces for all Ages'!
Това кратко ръководство ще Ви помогне да се ориентирате в уебсайта.
First of all, you have to select your country (and language).
ПРОПУСНЕТЕ
По-нататък »
Вие сте работодател, работник или служител, мениджър ЧР или специалист по БЗР?Select your profile to access to your specific content.
ПРОПУСНЕТЕ
По-нататък »
The e-guide is based around four themes.By clicking on ‘+’ you can learn more about the topics addressed in each theme, and by clicking on ‘read’ you will enter a theme.
ПРОПУСНЕТЕ
По-нататък »
Check out 'Good practices' and 'Other Resources' on the menu and text your knowledge by clicking on 'Quiz' or 'Did you know...' to read some interesting facts.
START
This is the end of the short tutorial; we hope will enjoy reading this e-guide!