Quiz

Primary tabs

Тест

Тест
Тази кратък тест се състои от  15 въпроса,  засягащи остаряването   в Европа и връзките между остаряването и труда.  Той представлява забавен начин за проверка на познанията по тази тема (резултатите няма да бъдат запазени, нито да бъдат  използвани за други цели).