Холистични възрастово-ориентирани мерки

Обратно
Холистични възрастово-ориентирани мерки
Холистични възрастово-ориентирани мерки

Фирмата се насочва към решаването на проблемите,  свързани със застаряващата работна сила, докато въвежда подобрения за всички работници. Допълвайки общите мерки по линия на БЗР, като редовни оценки на риска, създаване на здравна комисия и осигуряване на превантивни медицински прегледи за всички служители, фирмата отделя по-специално внимание на опасностите и адаптациите за по-възрастните работници. Същевременно тя инициира  мерки за промоция на здравето,, например беседи по здравни проблеми, осигуряване на  балансирано хранене в столовата за персонала и физиотерапия за всички с гръбначни или мускулни проблеми.  

Компанията постигна  целта си за "нула трудови злополуки“  и през декември 2013 година  отчита  четири години без загубено работно време от трудови злополуки. Компанията разшири програмата в цялата си верига на доставчици.

прочети още