Схема за наставничество

Обратно
Схема за наставничество
Схема за наставничество

Фирмата създава оперативна група за развитие на култура на равнопоставеност, строго основана на програмата за наставничество. Чрез стимулиране на равнопоставеността сред работниците схемата за  наставничество осигурява трансфер на знания, помагащ на по-младите работници да оценят опита на своите по-възрастни колеги.  Така работниците от всички възрасти и нива се приобщават и насърчават за споделяне на всички знания, включително и на „скритите знания”, придобити от дългогодишен опит. Всеки включен в наставничество има редовен контакт с ръководството, с което се гарантира, че програмата отговаря на очакванията. Откритата комуникация е особена важна за повишаването на духа на работниците и  взаимното  оценяване на  опита и уменията.  

лагодарение на тази схема по-възрастните работници съобщават за   по-високо  самочувствие пред по-младите  си колеги и по-голямо   разбиране на причините, поради които  възлагането на задачите  понякога се основава   на  физическите възможности.  От решаващо значение е това,  че въвеждането на гъвкаво работно време за работниците на възраст над 55 години не води до създаване на негативна работна атмосфера.  По-младите работници съзнават, че са научили ценни умения от своите по-възрастни колеги, които ги правят по-ефективни и им осигуряват по-добър баланс в личния  и професионалния живот.  Усъвършенстването на уменията във фирмата води до повишена вътрешна мобилност  (промени в трудовите роли и отговорности), подобрява   оставането на работа   и гарантира  приемственост  на производствените операции.

прочети още