Разработване на подходящи индивидуални планове

Обратно
Разработване на подходящи индивидуални планове
Разработване на подходящи индивидуални планове

Програмата е конкретно насочена към работниците на възраст над 50 години, които често отсъстват от работа  или са отсъствали за дълъг период от време.  С доброволно участващите работници се провежда подробно задълбочено обсъждане в присъствието на техния ръководител (използвайки специално разработени формуляри) за идентифициране на добрите и лошите страни на техните роли. Съвместно със специалиста  по ЧР  се разработват нови описания на ролите, които са по-подходящи за техните способности; освен това те преминават и през обучение на работното място. Например, работници, които харесват социалния аспект на своите задачи, поемат роли, свързани с общуване с клиентите, докато други се фокусират повече върху планирането или безопасността. 

Пет от шестте участвали служители са се завърнали на работа в нова роля, разработена от тях в сътрудничество със специалиста по ЧР. Нещо повече, относителният дял на отсъствията от работа спада с 48%.   Мотивацията на  служителите,  които са се фокусирали  повече върху аспектите  на харесваните от тях работни места, се е подобрила значително, както и впечатленията от обслужването на  клиентите.  

прочети още