Промоция на здравето за работниците от всички възрасти

Обратно
Промоция на здравето за работниците от всички възрасти
Промоция на здравето за работниците от всички възрасти

Компанията разработва програма, фокусирана върху такива  ключови теми като хранене, физическа активност и стрес.  Същевременно, програмата e трябвало да бъде колкото е възможно по-гъвкава, за да бъде по-атрактивна  за възможно най-голям  кръг от работници.  Беседите и здравният скрининг се оказват най-привлекателни за по-възрастните работници, докато техните по-млади колеги предпочитат информационно-комуникационните средства и приложения, които им помагат да проследяват  здравословното си  хранене или  обичайните навици за физически упражнения. 

Програмата е много успешна за  повишаване на информираността за здравословния начин на живот и подобряване  на нивото на физическа годност.  Отчита се  и  намаляване на стреса. Тя поставя  ясни и измерими цели както за отделния работник, така и за работните места, като същевременно  въвежда и известна здравословна конкуренция!

прочети още