Програма за управление на възрастта

Обратно
Програма за управление на възрастта
Програма за управление на възрастта

С програмата се въвежда планиране на индивидуалната кариера и прегледи на трудовото изпълнение  на хората на възраст над 55 години с цел идентифициране на техните потребности.  Тя свързва  по-млади и по-възрастни работници в  схеми за трансфер на знания, насочени към повишаване на общото ниво на умения на работното място.  Членовете на ръководството са обучени за управление на възрастта от външен изпълнител на услуги в сферата на БЗР и също помагат за подкрепа на по-възрастните работници и обсъждане на всички здравословни проблеми във връзка с тяхната работа. 

Програмата проработва, тъй като подхожда към  проблемите на по-възрастните работници от различни гледни точки – техните нужди от обучение, рисковете, на които са изложени, подкрепата, от която имат нужда.  Нещо, което е по-важно – тя показва ценността  на по-възрастните работници,  като акцентира върху техния опит.  В резултат от тази програма фирмата съобщава за 50% намаляване на броя на отсъствията по болест, а по-възрастните работници са в състояние да продължат да работят по-дълго време, което води до постепенно  повишаване на възрастта за пенсиониране.

прочети още