Политики за намаляване на отсъствията по болест и уврежданията

Обратно
Политики за намаляване на отсъствията по болест и уврежданията
Политики за намаляване на отсъствията по болест и уврежданията

Тъй като разходите  във връзка с отсъствията по болест са значителни, ръководството иска да постигне цялостно подобряване на здравето. То приема, че промяната трябва да  се случи  с подкрепата както  на  компанията, така и на самите работници. Компанията ангажира висшето ръководство и работниците за съвместно разработване на план, насочен към промени както на условията на труд, така и на начина на живот. За работниците над 55 години гъвкавото работно време увеличава свободното време за възстановяване между смените и създава възможности за  пренасочване/преквалификация.  В допълнение се организира мониторинг на здравето и семинари на работното място във връзка с него.  

Ръководството също е обучено как да се справя с проблемите на възрастните работници.  В резултат от програмата намаляват отсъствията по болест и броят на работниците с диагноза професионално заболяване. Възрастта за пенсиониране също се повишава с три години.  Тези мерки водят и до повишаване на дела на удовлетворените от работата си  работници до 90%. 

прочети още