Оценка на риска от гледна точка на възрастта

Обратно
Оценка на риска от гледна точка на възрастта
Оценка на риска от гледна точка на възрастта

Фирмата установява партньорство с местен университет за извършване на детайлна оценка на риска. Неговите изследователи работят с предприятието в продължение на шест месеца, като наблюдават  работниците и анализират задачите и работните процедури. Работниците участват в идентифицирането на решенията.  

Този подход на участие носи огромни ползи, тъй като всеки споделя отговорността за подобряване на ситуацията, а университетът е в състояние да предостави експертен опит за намиране на решения, които да проработят. За намляване на физическото натоварване на работниците е предоставено ново оборудване,  като в същото време те са обучавани и за робота в офис с цел  осигуряване на алтернативен вид работа и понижаване  на  работното натоварване. 

прочети още