2: Здравословни работни места за всички възрасти

2
Здравословни работни места за всички възрасти

Остаряването и здравето и безопасността на работното място

Право на безопасна и здравословна работна среда

Ваше право е да можете да работите в здравословна и безопасна работна среда, без да бъдете подложени на дискриминация   по възраст, пол или увреждане (прочетете повече). По Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Кодекса на труда, Вашият работодател е длъжен  да направи оценка на рисковете за безопасността и здравето и, ако е необходимо, да адаптира  трудовата дейност  към индивида, вземайки под внимание промените в неговите способности.  

Това означава, че при оценката на риска е необходимо да се отчитат някои промени на функционалния капацитет във връзка с остаряването  чрез коригиращи мерки на работното място.  

Остаряване  и оценка на риска 

Освен  всички останали, на  следните рискове следва да се обръща   специално внимание, поради свързаните с тях възрастови изменения във функционалните способности:

  • Ергономични рискове, напр. повтарящи се движения, ръчни манипулации, мъчителни и неудобни пози, статични пози;
  • Работа на смени;
  • Работа в гореща, студена или шумна среда, вибрации; и
  • Работа на височина. 

Научете повече за оценката на риска тук.

Адаптации на работното място

В зависимост от  резултатите от оценката на риска е възможно  да се наложат корекции за приспособяване на работното място така, че да съответства по-добре на  изменящите се способности и здравословното състояние. 

Примерите за адаптиране включват: 

  • Адаптиране на съществуващо оборудване или осигуряване на ново оборудване за отстраняване или намаляване на ръчната работа, на повтарящите се движения, силовите движения, неудобните пози;
  • Осигуряване на регулируеми работни станции, пригодени за всички заети  от всички възрасти, работещи с тях;
  • Редовна смяна на задачите  (ротация на задачите);
  • Автоматизиране на рутинните или монотонните задачи;
  • Промяна на  схемите на работа на смени и
  • Регулиране на осветлението.

Тук (Модул за специалисти по БЗР) можете да прочетете повече за свързаните с възрастта промени, които могат да се отразят на функционалните възможности на работника и за възможностите за намиране на решения на работното място. 

Как мога да помогна за изграждане на безопасно и здравословно работно място? (Следващ раздел)