Нови умения и роли

Обратно
Нови умения и роли
Нови умения и роли

За предоставяне на грижи за семейства в трудно положение  е необходим добър баланс на технически и междуличностни умения. Работата може да се върши и в изолация и да излага  работниците  на значителен емоционален стрес, към който се прибавя усещането за липса на перспективи в  кариерата за  тази професия. Компанията разработва схема за обучение на работниците за придобиване на нови умения с цел да се превърнат в  „житейски наставници”.  

Проектът  “Житейски наставници” има две цели. Едната от тях е семейните асистенти да придобият необходимите комуникационни умения, за да могат за се справят ефективно с изискванията на тяхната нова роля. Втората цел е те да придобият официално призната квалификация. Обучението е доброволно за работници над 45 години, така че е привлекателно за  професионалистите, предоставящи грижи. 

прочети още