Намиране на решения за физическото здраве

Обратно
Намиране на решения за  физическото здраве
Намиране на решения за физическото здраве

Програмата е насочена  към всички работници от всички отдели, без значение дали са  в минния добив или администрацията. Един от елементите на програмата включва консултации/дискусии с работници, които са се върнали на работа след отсъствие по болест. Целта на тези дискусии е да се разбират по-добре свързаните с работата причини за отсъствията по болест, какви адаптации могат да се окажат необходими и как могат да се подобрят условията на труд. Компанията  също така провежда  ергономични и психологически интервенции на работното място, обучение, тренинг, съветване и  ръководство, както и превантивни  медицински прегледи, превантивни отпуски, кратки почивки и спортни дейности.  

Тази програма доведе до подобрена превенция и ранно откриване на болестите, в частност МСЗ. Тя също доведе  до намаляване на отсъствията и броя на трудовите злополуки.

прочети още