3: Промоция на здравето на работното място

3
Промоция на здравето на работното място

Как работните места могат да стимулират здравето

Както е обяснено в предишната тема, Вашият работодател е длъжен да ви осигури безопасна и здравословна работна среда.  Работодателите обаче могат да направят и следваща  стъпка и да потърсят решения за здравето в по-широк смисъл чрез промоция на здравето на работното място. Казано просто, това означава, че те стимулират здравето чрез  осигуряване на стимулираща здравето работна среда и условия на труд, които са благоприятни за здравето.  

Примери за  това как здравето може да бъде стимулирано от работодателите: 

  • Предоставяне на здравно образование, обучение по теми, свързани със здравето;
  • Предлагане на здравен скрининг;
  • Осигуряване на добър баланс  между работата и личния живот, напр. като позволяват такива  гъвкави условия на труд като работа от дома (работа от разстояние);
  • Насърчаване на здравословен начин на хранене, напр. чрез осигуряване на варианти за здравословно хранене в столовата;
  • Подпомагане на физическата активност, напр. чрез монтиране на душове, така че да можете  да потичате през обедната почивка,  или предлагане на финансова помощ за дейности за отдих и възстановяване;
  • Насърчаване на професионалното развитие; 
  • Организиране на обучение за управление на времето.  

Имате ли някои идеи за начините, по които Вашият работодател би могъл да Ви помогне да бъдете в добро здраве? Защо да не ги споделите и да не насърчите работодателя си за прилагане на програма за промоция на здравето на работното място?   

Какво мога да направя, за да остарявам здравословно? (Следващ раздел)

Примери за програми за промоция на здравето на работното място