4: Връщане на работа

4
Връщане на работа

Как работата може да ми помогне да се възстановя?

Работата може да помогне на възстановяването  

Ако се възстановявате от здравословен проблем или злополука, Вие можете да имате полза от завръщането на работа веднага, щом това е физически възможно и безопасно. Работата може да има терапевтичен ефект и да помогне за Вашето възстановяване. Нещо повече, колкото по-дълго не сте на работа, толкова по-трудно е както физически, така и психически да се завърнете и толкова по-голяма е опасността от развитие на трайна нетрудоспособност. 

Процес на връщане на работаs

Програмата за връщане на работа е процес, който на  практика  прилага концепцията, че съдържателната и безопасна работа е част от процеса на възстановяване.  Той включва няколко актьора и в него Вие играете  главна  роля. 

Основната цел на програмата за връщане на работа е да помогне да се върнете на  своята предишна работа.  Не винаги обаче е   възможно да поемете предишните задачи и отговорности през периода на възстановяване .  Следователно, за да Ви помогне да останете на работа,  на Вашия работодател може да се наложи да направи някои разумни корекции на работното място или на условията на труд, Тези корекции могат да бъдат: 

  • Адаптации на работното място;
  • Технически помощни средства;
  • Поетапно връщане на работа (напр. работа на гъвкаво или намалено работно време);
  • Свободно време за медицинско лечение или консултации; 
  • Преразпределение на задачите  (напр.  разпределяне на друг работник на някои задачи, които Вие  вече не можете лесно да изпълнявате); 
  • Реорганизиране на работата.

Каква е моята роля в процеса на връщане на работа?