1: Остаряване и труд

1
Остаряване и труд

Какво е необходимо да зная за остаряването?

Различни аспекти на остаряването 

Остаряването е комплексен непрекъснат процес, който започва с раждането и завършва със смъртта. Той е процес на биологични, психологични и социални промени с много измерения. Обикновено възрастта на даденото лице се определя в години и месеци ( хронологична възраст), но съществуват и други аспекти на възрастта:

Човек, който според неговата хронологична възраст е на  57 години, може да се чувства като на 50 години ( психологична възраст), да е физически годен като 45-годишен ( функционална възраст) и да се държи като 40-годишен ( социална възраст).

Настъпващи промени при стареенето 

С напредването на възрастта хората се променят.  Характерните признаци,  като мъдрост, стратегическо мислене или способност за  обмисляне  се засилват или възникват за първи път с напредването на възрастта.  Трудовият и експертен опит също се трупа с възрастта. От друга страна, някои функционални способности  (най-вече физически и сетивни) отслабват вследствие на естествения процес на стареене. 

Що се отнася до функционалните способности,  свързаните с възрастта промени не са едни и същи, тъй като те се влияят от различни фактори, например:

  • Излагане на въздействия на околната страна, включително на работното място;
  • Генетично предразположение към заболявания;
  • Начин на живот (хранене, физическа активност, пушене и алкохол);
  • Образователно ниво и социално-икономическо положение и
  • Полова принадлежност.

Това означава, че  са възможни значителни разлики във функционалните способности на  индивиди на  една и съща хронологична възраст

Промени, свързани с  възрастта  и тяхното отражение върху  труда 

В хода на процеса на остаряване настъпват някои промени във функционалните способности (например отслабване на мускулната сила,  промени в зрението или изтъняване на кожата), които могат да повлияят на  трудовата дейност. 

Следващата тема съдържа  по-нататъшна информация относно свързаните с възрастта промени и техните последствия за работата. Там ще намерите и общ преглед на мерки за контрол, които могат да бъдат приложени с цел  да се елиминират или да се  сведат до минимум рисковете за по-възрастните работници, както и примери за добри практики, които могат да помогнат на организациите да стигат до решения във връзка с  промените на работното място, свързвани с възрастта.