4: Връщане на работа

4
Връщане на работа

Каква е моята роля в процеса на връщане на работа?

Знайте  Вашите права 

Според Закона за защита от дискриминация и Закона за интеграция на хората с увреждания, Вашият работодател е длъжен да третира   всички работници равнопоставено и да осигурява разумни улеснения на хората с увреждания. Това означава, че работодателите са длъжни да предприемат подходящи мерки, за да осигурят възможност  на лицата с увреждания за достъп и участие в трудова заетост.      

Важно е да  знаете правата си и да се уверите,  че  сте запознати с политиката  на Вашата фирма за завръщане на работа  в случай на    заболяване или  увреждане. 

Значение на сътрудничеството

Успешното връщане на работа обикновено включва сътрудничество между Вас, Вашия работодател, Вашия  лекуващ лекар   и  служителя, отговорен за здравето и безопасността. Необходимо е Вашият работодател да работи  заедно с Вашия лекуващ лекар или друг медицински специалист за разработване на план за връщане на работа, базиран  на  това, което сте в състояние да правите.  

Ако сте в отпуска по болест за по-дълго време, опитайте се още в самото начало да  поддържате  контакт с Вашия работодател. Това може да включва: 

  • Редовно обаждане по телефона или  изпращане на  имейли; 
  • Молба да бъдете държани в течение на това, което се случва в работата и
  • Уговаряне кои детайли на Вашето заболяване или увреждане могат да бъдат споделени с Вашите колеги и кои  да останат конфиденциални.  

Общо взето, важни фактори за Вашето завръщане са Вашето активно участие в процеса на връщане на работа и запазената мотивация да се завърнете на работа толкова бързо, колкото е препоръчително.