Клавиши за достъп

Клавишите за достъп са средство за навигация, което дава възможност за ползване на уебсайта чрез клавиатурата.

За подробна информация относно клавишите за достъп на Указания на W3C за достъп.

Налични клавиши за достъп

Този сайт използва настройки, които съответстват на повечето международни препоръки за организация на клавишите за достъп. Те са:

  • 1 - Начална страница
  • 2 - Карта на сайта
  • 3 - Търсене
  • 4 - Политика на поверителност
  • 5 - Смяна на език
  • K - Подробности за клавиш за достъп (тази страница)

Използване на клавиши за достъп при различните уеб браузъри

 
Браузър Windows Linux Mac
Internet explorer [Alt] + клавиш за достъп неприложимо  
Chrome [Alt] + клавиш за достъп [Alt] + клавиш за достъп [Control] [Alt] + клавиш за достъп
Firefox [Alt][Shift] + клавиш за достъп [Alt][Shift] + клавиш за достъп [Control] [Alt] + клавиш за достъп
Safari [Alt] + клавиш за достъп неприложимо [Control] [Alt] + клавиш за достъп
Opera

Opera 15 или по-нов: [Alt] + клавиш за достъп

Opera 12.1 или по-стар: [Shift] [Esc] + клавиш за достъп