Знаехте ли, че...?

Вероятността за злополуки е по-голяма при по-младите работници, но при по-възрастните нараняванията могат да са по-сериозни и при тях може да има и повече злополуки със смъртен изход.
През 2014 г. най-висока заетост на хората на възраст от 55 до 64 години в ЕС се наблюдава в Швеция (74.0%), следвана от Германия (65.5%) и Естония (64.0%).
През следващите 50 години европейското население в работоспособна възраст се очаква да намалее с близо 42 милиона (което се равнява на почти цялото население на Испания).
Най-трудното нещо, с което работещите над 55 години в Европа трябва да се справят е изключването от обучение, негативните стереотипи сред техните по-млади колеги и липсата на възможности за постепенно пенсиониране.
Почти 1 на всеки 5 работници на възраст над 50 години не вярва, че ще е в състояние да върши същата работа, когато стане на 60 години.
Над 60% от хората на възраст над 50 years се чувстват в същата добра форма, както винаги преди.
close
Източник
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.