1: Остаряване и труд

1
Остаряване и труд

Защо остаряването има отношение към труда?

Хората в Европа стават по-възрастни 

Населението в Европа застарява: относителният дял на по-възрастните хора нараства с по-бързи темпове спрямо групите на по-млада възраст. Към 2080 г. ще има почти двойно повече  хора на възраст над 65 години в сравнение със сегашното време и те ще  съставляват една трета от европейското население.  България не прави изключение в това отношение, още повече, че е сред страните с най-бързо застаряващо население. 

Следващата диаграма  показва как  през последните няколко десетилетия медианната възраст се е повишила  и прогнозите за нейното продължаващо  увеличаване.   

Медианна възраст:  Средно за ЕС  в периода 1960 -2060 г.

Остаряването  на населението върви ръка за ръка  с остаряването  на работната сила.  Все по-малко млади хора навлизат на  пазара на труда  докато относителният дял на по-възрастните хора (на възраст  55-64 години) в работната сила се повишава.  

Възрастов състав на работещото население (1990-2060 г.)

С увеличаването на дела на „по-възрастните работници” става все по-важно да се замислим за „остаряването на работното място” и особено да разберем  връзката между труда и възрастта. През последните години много държави повишиха  възрастта за пенсиониране и сега търсят начини да помогнат на хората да остават по-дълго на работните си места.  На все повече хора ще се наложи да работят до по-напреднала възраст, което означава,    че   е по-важно от всякога да продължат  да работят на работното си  място в добро здраве. 

Прочетете повече за остаряването (следващия раздел)