Добри практики

Прочетете повече
Споделяне
Търговец на дребно осигурява заетост на повече от 600 служители, 20% от които са на възраст над 57 години. За производствените линии се изисква висока степен на специализация на задачите, поради което набирането и обучението на нови работници струва скъпо. За да се гарантира непрекъснато производство и да се намали текучеството, както и за да се избегне загубата на ценни умения и опит, предприятието въвежда схема за наставничество.
В завод за облекла, в който са заети 3000 души от служителите постъпват оплаквания относно работата и условията на труд. Движенията са повтарящи се и водят до натоварване на зрението, а работниците са изложени на непрекъснат шум и вибрации. Вследствие на това качеството на работата спада, което води до оплаквания на клиенти. Фирмата решава да пристъпи към решаване на проблемите чрез подобряване на трудовата среда.
Малка фирма за покриви се сблъсква с голям брой физически здравословни проблеми вследствие на присъщия тежък труд на открито. Със застаряването на нейните работници, трима от десет нейни служители редовно остават в къщи в отпуск по болест, поради наранявания или по-продължителни мускулно-скелетни заболявания. Фирмата разбира, че се налага да пристъпи към решаване на този проблем.
Повечето членове на персонала, работещ в една бояджийска фирма са на възраст над 55 години. Фирмата е изправено пред недостиг на работна ръка, поради многото отсъствия по болест и ранното пенсиониране на персонала. Мениджмънтът съзнава, че има необходимост от реализиране на програма за управление на възрастта в подкрепа на своите по-възрастни работници.