Добри практики

Прочетете повече
Споделяне
Малка младежка организация, която предоставя социални услуги в подкрепа на проблемни младежи е установила, че нейните служители над 50 години редовно отсъстват или ползват продължителeн отпуск по болест. В опит да се задържат тези опитни работници е разработен пилотен проект с цел техните роли да бъдат премоделирани чрез използване на подход за активно участие.
Голяма компания за добив на въглища е установила все по-голям брой отсъствия по болест и мускулно-скелетни заболявания сред своите работници. Тя инициира програма за намаляване на относителния дял на отсъствията по болест и случаите на мускулно-скелетни заболявания (МСЗ) сред работниците. Също така, тя има за цел да подобри здравето на работниците чрез повишаване на информираността и с дейности за промоция на здравето.