Адаптиране на условията на труд

Обратно
Адаптиране на условията на труд
Адаптиране на условията на труд

Проблемите се идентифицират с помощта на оценка на индивидуалните работни места и организацията на труда. Фирмата също така привлича и външен консултант за наблюдение на работните места и предлагане на по-добри  начини на работа. Работодателят инвестира в нови, по-тихи машини и по-добро осветление. Организацията на труда се подобрява с цел намаляване на физическото натоварване.  

Така  не само  се намаляват  отсъствията, но  прецизността и качеството на продуктите също се повишават в резултат от   по-доброто осветление, а оплакванията на работниците и клиентите намаляват със  70%.

прочети още