Wist u dat...?

...jongere werknemers meer kans hebben op ongevallen, maar dat oudere werknemers vaker het slachtoffer worden van ernstige of zelfs dodelijke ongevallen?
... Zweden in 2014 de hoogste arbeidsparticipatie van mensen tussen de 55 en 64 jaar in de EU kende (74,0%), gevolgd door Duitsland (65,5%) en Estland (64,0%)?
...de Europese beroepsbevolking de komende 50 jaar naar verwachting met bijna 42 miljoen zal afnemen (dat komt overeen met bijna de volledige bevolking van Spanje)?
...Europese werknemers ouder dan 55 jaar het vooral moeilijk hebben met het feit dat zij worden uitgesloten van opleidingen, met de negatieve stereotypes die heersen bij jongere collega's en met het gebrek aan mogelijkheden voor een geleidelijke pensioen?
....bijna 1 werknemer op 5 ouder dan 50 jaar niet denkt dat hij op zijn 60e nog hetzelfde werk zal kunnen doen?
...meer dan 60% van de 50-plussers zich nog net zo fit voelt als vroeger?
close
Bron
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.