1: Vergrijzing en werk

1
Vergrijzing en werk

Wat moet ik weten over ouder worden?

De verschillende facetten van het ouder worden

Ouder worden is een complex en continu proces dat begint bij de geboorte en eindigt als we sterven. Het is een meerdimensionaal proces van biologische, psychologische en sociale veranderingen. Onze leeftijd wordt gewoonlijk uitgedrukt in jaren en in maanden ( chronologische leeftijd), maar dat is niet het hele verhaal:

Iemand die volgens zijn chronologische leeftijd 57 jaar oud is, voelt zich misschien eerder 50 jaar oud ( psychologische leeftijd), is misschien net zo fit als een 45-jarige ( functionele leeftijd) en gedraagt zich misschien als een 40-jarige ( sociale leeftijd).

Veranderingen die optreden met het ouder worden

Mensen veranderen met het ouder worden. Kenmerken zoals wijsheid, strategisch denken en het vermogen om afwegingen te maken nemen toe met de leeftijd of verschijnen pas op latere leeftijd. Naarmate we ouder worden, bouwen we ook werkervaring en deskundigheid op. Anderzijds nemen bepaalde functionele (vooral fysieke en zintuiglijke) capaciteiten af ten gevolge van het natuurlijke verouderingsproces.

Die leeftijdgerelateerde veranderingen in onze functionele capaciteiten zijn niet voor iedereen dezelfde. Ze worden immers beïnvloed door diverse factoren, zoals:

  • blootstelling aan omgevingsfactoren, onder meer op het werk;
  • genetische aanleg voor bepaalde aandoeningen;
  • levensstijl (voeding, lichaamsbeweging, tabak en alcohol);
  • opleidingsniveau en socio-economische status;
  • geslacht.

De functionele capaciteiten van personen van dezelfde chronologische leeftijd kunnen dan ook sterk verschillen.

Leeftijdgerelateerde veranderingen en hun invloed het werk

Als onderdeel van het verouderingsproces treden er bepaalde veranderingen op in de functionele capaciteiten (zoals het verlies van spierkracht, veranderingen in het gezichtsvermogen of een dunner wordende huid), die gevolgen kunnen hebben voor het werk.

In het volgende thema krijgt u meer informatie over leeftijdgerelateerde veranderingen en de gevolgen ervan voor het werk. U vindt er ook een overzicht van de maatregelen die kunnen worden getroffen om de risico's voor oudere werknemers weg te nemen of te beperken, met voorbeelden van praktijken die organisaties kunnen helpen omgaan met leeftijdgerelateerde veranderingen op de werkplek.