1: Vergrijzing en werk

1
Vergrijzing en werk

Waarom is ouder worden relevant voor het werk?

Mensen in Europa worden steeds ouder

De Europese bevolking vergrijst: het aandeel ouderen neemt sneller toe dan de jongere leeftijdscategorieën. Tegen 2080 zullen er bijna twee keer zoveel 65-plussers zijn als nu en zullen zij een derde van de Europese bevolking uitmaken.   

Onderstaande grafiek toont hoe de mediane leeftijd de afgelopen decennia is gestegen en naar verwachting zal toenemen. 

Mediane leeftijd: EU gemiddelde tussen 1960 en 2060

Met de vergrijzing van de bevolking wordt ook de beroepsbevolking steeds ouder. Er komen minder jongeren op de arbeidsmarkt, terwijl het aandeel oudere werknemers (55-64 jaar) toeneemt.

Leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking (1990-2060)

Nu het aandeel ‘oudere werknemers’ toeneemt, wordt het steeds belangrijker om na te denken over vergrijzing op het werk en meer in het bijzonder over het verband tussen werk en leeftijd. De afgelopen jaren werd de pensioenleeftijd in verschillende landen opgetrokken. Die landen moeten nu op zoek naar manieren om mensen langer aan het werk te houden. Steeds meer mensen zullen langer moeten werken. Gezond blijven op het werk was dus nog nooit zo belangrijk.

Meer lezen over ouder worden (volgend onderdeel).