2: Een gezonde werkplek, voor alle leeftijden

2
Een gezonde werkplek, voor alle leeftijden

Ouder worden en veiligheid en gezondheid op het werk

Het recht op een veilige en gezonde werkomgeving

U hebt het recht om op een veilige en gezonde plek te kunnen werken zonder te worden gediscrimineerd op grond van uw leeftijd, geslacht of handicap (meer lezen). Volgens de Welzijnswet van 4 augustus 1996 is uw werkgever  verplicht om de risico's voor de veiligheid en de gezondheid te analyseren en het werk indien nodig aan te passen aan het individu, rekening houdend met zijn of haar veranderende capaciteiten. 

Dat betekent dat bij de risicoanalyse rekening moet worden gehouden met bepaalde veranderingen in de functionele capaciteiten die te wijten zijn aan het ouder worden en dat die veranderingen moeten worden aangepakt via corrigerende maatregelen op het werk. 

Ouder worden en risicobeoordeling 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van gevaren die bijzondere aandacht verdienen vanwege leeftijdgerelateerde veranderingen in de functionele capaciteiten:

  • ergonomische gevaren, zoals repetitieve bewegingen, handmatig tillen, ongemakkelijke houdingen, statische houdingen;
  • werk in ploegendiensten;
  • warme, koude of lawaaierige werkomgevingen, trillingen;
  • werken op hoogte. 

Klik hier voor meer informatie over risicoanalyses.

Workplace aanpassingen

De resultaten van de risicobeoordeling zullen uitwijzen of er aanpassingen van de werkplek nodig zijn om de eisen van het werk beter af te stemmen op de veranderende capaciteiten en gezondheidstoestand.

Enkele voorbeelden van mogelijke aanpassingen zijn:

  • het aanpassen van bestaande uitrusting of het aanbieden van nieuwe uitrusting om handmatig tillen, repetitieve bewegingen, bewegingen die veel kracht vergen en ongemakkelijke houdingen te vermijden of te beperken;
  • het aanbieden van werkposten die kunnen worden aangepast aan gebruikers van alle leeftijden;
  • het regelmatig afwisselen van taken (taakrotatie);
  • het automatiseren van eentonige of routinetaken;
  • het aanpassen van de ploegendiensten;
  • het bijstellen van de verlichting.

Hier (in de module voor VGW-deskundigen) komt u meer te weten over hoe leeftijdgerelateerde veranderingen de functionele capaciteiten van een werknemer kunnen beïnvloeden en hoe daarmee kan worden omgegaan op het werk.

Hoe kan ik een veilige en gezonde werkplek helpen creëren? (Volgend onderdeel)