Mentorschapsproject

Terug
Mentorschapsproject
Mentorschapsproject

Er werd een taskforce opgericht om een cultuur van gelijkheid tot stand te brengen die sterk verankerd zou zijn in een mentorschapsprogramma. Door de gelijke behandeling van werknemers te bevorderen, zorgde het mentorschapsproject ervoor dat jonge werknemers via kennisoverdracht de ervaring van hun oudere collega's leerden waarderen. Daarom werden werknemers van alle leeftijden en niveaus bij het project betrokken en aangemoedigd om al hun kennis te delen, ook de 'stilzwijgende kennis' die zij in de loop der jaren hadden opgebouwd. Alle deelnemers aan het mentorschapsprogramma brachten regelmatig verslag uit aan het management om te waarborgen dat het programma de verwachtingen inloste. De open communicatie bleek erg bevorderlijk voor het moreel van de werknemers en deed hen meer waardering krijgen voor elkaars vaardigheden en rollen. 

Dankzij dit project kregen oudere werknemers meer vertrouwen in hun jongere collega’s en begrepen zij beter waarom bepaalde taken soms op basis van de fysieke capaciteiten werden toegewezen. Nog belangrijker is dat de invoering van flexibele werktijden voor 55-plussers geen wrevel wekte. De jongere werknemers hadden het gevoel dat zij nuttige vaardigheden hadden geleerd van hun oudere collega's, waardoor ze efficiënter konden werken en het evenwicht tussen werk en privéleven werd verbeterd. Het hogere vaardigheidsniveau in de onderneming leidde tot een hogere mobiliteit binnen het bedrijf (veranderingen van functies en verantwoordelijkheden), een lager personeelsverloop en een hogere continuïteit van de productieactiviteiten.

Meer lezen