Holistische, leeftijdsgevoelige maatregelen

Terug
Holistische, leeftijdsgevoelige maatregelen
Holistische, leeftijdsgevoelige maatregelen

Het bedrijf deed iets aan de problemen waarmee een vergrijzend personeelsbestand gepaard gaat, maar bracht tegelijkertijd verbeteringen aan voor alle werknemers. Als aanvulling op meer algemene VGW-maatregelen, zoals regelmatige risicoanalyses, de oprichting van een gezondheidscomité en het aanbieden van preventieve medische controles aan alle werknemers, keek het bedrijf ook meer in het bijzonder naar de gevaren en mogelijke aanpassingen voor oudere werknemers. Tegelijkertijd voerde het maatregelen in om de gezondheid te bevorderen: er werden lezingen gegeven over gezondheidskwesties, werknemers kregen evenwichtige maaltijden aangeboden in het bedrijfsrestaurant en er werd voorzien in fysiotherapie voor mensen met rug- of spierproblemen. 

Het bedrijf bereikte zijn doelstelling van 'nul ongevallen': in december 2013 hadden er al vier jaar geen ongevallen met werkverzuim vanwege letsel plaatsgevonden. Het programma werd uitgebreid naar de volledige toeleveringsketen.

Meer lezen