4: Weer aan het werk

4
Weer aan het werk

Hoe kan werken mij helpen bij mijn herstel?

Werken kan het herstel bespoedigen 

Wie herstelt van een gezondheidsprobleem of letsel heeft er vaak baat bij om zo snel als fysiek en veilig mogelijk is weer aan het werk te gaan. Werken kan een therapeutisch effect hebben en helpen bij het herstel. Bovendien wordt het zowel fysiek als mentaal steeds zwaarder om weer aan het werk te gaan naarmate u langer thuis zit en loopt u meer kans om langdurig arbeidsongeschikt te worden.

Het re-integratieproces

Het re-integratieprogramma of ‘weer-aan-het-werkprogramma’ is een proces waarbij wordt uitgegaan van het inzicht dat zinvol, veilig werk deel uitmaakt van het herstelproces. Er nemen meerdere actoren aan deel, en ook u speelt een essentiële rol in dit proces.

Een re-integratieprogramma is er in eerste instantie op gericht u te helpen om uw oorspronkelijke functie opnieuw op te nemen. Tijdens de herstelperiode kunt u echter niet altijd dezelfde taken en verantwoordelijkheden op u nemen. Daarom kan het zijn dat uw werkgever redelijke aanpassingen van uw werkplek of werkomstandigheden moet doorvoeren om u te helpen om aan de slag te blijven. Het kan dan gaan om:

  • aanpassingen van uw werkpost;
  • technische hulpmiddelen;
  • een geleidelijke re-integratie op het werk (bv. door flexibele werktijden of door deeltijds te gaan werken);
  • vrijstelling van arbeid om een medische behandeling of therapie te volgen; 
  • aanpassingen van de taakverdeling (bv. door een aantal taken die u niet langer vlot kunt uitoefenen aan een andere werknemer toe te wijzen);
  • een herschikking van uw functie.

Wat is mijn rol in het re-integratieproces? (volgend onderdeel)