2: Een gezonde werkplek, voor alle leeftijden

2
Een gezonde werkplek, voor alle leeftijden

Hoe kan ik een veilige en gezonde werkplek helpen creëren?

De werkgever heeft de wettelijke plicht om de werknemers of hun vertegenwoordigers te raadplegen en hen de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan het overleg over alle kwesties die verband houden met veiligheid en gezondheid op het werk, waaronder het recht van werknemers of hun vertegenwoordigers om voorstellen in te dienen. Veiligheids- en gezondheidsvertegenwoordigers hebben het recht om de werkgever te vragen om passende maatregelen te nemen en om voorstellen in te dienen om de gevaren voor werknemers te beperken en bronnen van gevaar weg te nemen. 

Idealiter zou u betrokken moeten zijn bij het risicobeoordelingsproces en bij eventuele besluiten betreffende verbeteringen en noodzakelijke aanpassingen. 

Risico's op het werk melden 

Het risicobeoordelingsproces biedt u en uw collega's de kans om uw ervaringen uit de praktijk te delen, bijvoorbeeld ten aanzien van:

  • uw werkomgeving; 
  • de manier waarop uw werk is georganiseerd; 
  • eventuele andere kwesties die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid en de gezondheid;
  • manieren om risico’s weg te nemen of te beperken.

Het is belangrijk dat u niet alleen deelneemt aan het risicobeoordelingsproces, maar ook regelmatig uw mening en ideeën over mogelijke verbeteringen van de werkplek deelt met uw lijnmanager of uw werknemersvertegenwoordiger. 

Voorbeelden van goede praktijken

In het volgende thema ontdekt u hoe uw levensstijl uw gezondheid kan beïnvloeden.