Goede praktijken

Meer lezen
Delen
Een aanbieder van luchthavendiensten heeft 500 werknemers in dienst, van wie meer dan de helft in ploegendiensten werkt. De afgelopen jaren had het bedrijf steeds meer problemen met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het zette een programma op om de algemene gezondheid van de werknemers en het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren via een levensloopbenadering.
Een grote multinational startte met een gezondheidsbevorderingsprogramma om gezondere werkplekken te creëren voor alle leeftijden. Het bedrijf besefte dat werknemers niet allemaal dezelfde motivatie delen en nam zich voor om een programma op te zetten met voor ieder wat wils.
Een cementbedrijf heeft meer dan 200 werknemers in dienst, waarvan een derde ouder is dan 50. Aangezien oudere werknemers meer risico lopen op arbeidsongevallen, wilde het bedrijf het werk veiliger en gezonder maken voor iedereen.
Een detailhandel heeft meer dan 600 werknemers in dienst, van wie 20% ouder is dan 57. De productielijn vereist een hoge mate van taakspecialisatie, waardoor het erg duur is om nieuwe werknemers in dienst te nemen en op te leiden. Om de continuïteit van de productie te verzekeren en het personeelsverloop terug te dringen, en om te vermijden dat waardevolle vaardigheden en ervaring verloren zouden gaan, voerde het bedrijf een mentorschapsproject in.
Een waterzuiveringsbedrijf met 3 000 mensen in dienst kreeg van zijn werknemers klachten over het werk en de arbeidsomstandigheden. De bewegingen waren repetitief en vermoeiend voor de ogen en werknemers werden voortdurend blootgesteld aan lawaai en trillingen. Daardoor ging de kwaliteit van het werk erop achteruit en kwamen er klachten van de klanten. Het bedrijf besloot de problemen aan te pakken door de werkomgeving te verbeteren.
Een klein dakbedekkingsbedrijf werd geconfronteerd met talrijke lichamelijke gezondheidsproblemen onder zijn werknemers vanwege het zware werk in open lucht. De werknemers van het bedrijf werden al wat ouder, en na verloop van zaten drie op tien werknemers regelmatig thuis met letsels of chronische musculoskeletale aandoeningen. Het bedrijf besefte dat het iets moest ondernemen om het probleem aan te pakken.