Goede praktijken

Meer lezen
Delen
Om de fysieke uitdagingen aan te pakken, waarmee gezondheidszorgmedewerkers in hun dagelijks werk mee worden geconfronteerd, heeft een samenwerkingsverband, bestaande uit onderzoekers en VGW dienstverrichters een programma over het lijden aan rugpijn door thuiszorgmedewerkers opgezet: het ZORRO project – Zonder Rugklachten in de Residentiële Ouderenzorg).
Een detailhandel heeft meer dan 600 werknemers in dienst, van wie 20% ouder is dan 57. De productielijn vereist een hoge mate van taakspecialisatie, waardoor het erg duur is om nieuwe werknemers in dienst te nemen en op te leiden. Om de continuïteit van de productie te verzekeren en het personeelsverloop terug te dringen, en om te vermijden dat waardevolle vaardigheden en ervaring verloren zouden gaan, voerde het bedrijf een mentorschapsproject in.
Een waterzuiveringsbedrijf met 3 000 mensen in dienst kreeg van zijn werknemers klachten over het werk en de arbeidsomstandigheden. De bewegingen waren repetitief en vermoeiend voor de ogen en werknemers werden voortdurend blootgesteld aan lawaai en trillingen. Daardoor ging de kwaliteit van het werk erop achteruit en kwamen er klachten van de klanten. Het bedrijf besloot de problemen aan te pakken door de werkomgeving te verbeteren.
Een klein dakbedekkingsbedrijf werd geconfronteerd met talrijke lichamelijke gezondheidsproblemen onder zijn werknemers vanwege het zware werk in open lucht. De werknemers van het bedrijf werden al wat ouder, en na verloop van zaten drie op tien werknemers regelmatig thuis met letsels of chronische musculoskeletale aandoeningen. Het bedrijf besefte dat het iets moest ondernemen om het probleem aan te pakken.
De meeste medewerkers van een schildersbedrijf zijn ouder dan 55 jaar. Door het hoge ziekteverzuim en personeelsleden die vervroegd met pensioen gingen, dreigde er een personeelstekort. Het bedrijf besefte dat het een programma voor leeftijdsmanagement moest invoeren om zijn oudere werknemers te ondersteunen.