Goede praktijken

Meer lezen
Delen
Een jeugdzorg agentschap biedt hulp aan kinderen en jongeren in problematische leefomstandigheden en jongeren die een misdrijf hebben begaan. Een zodanig fysiek en mentaal uitdagende taak kan leiden tot langdurig verzuim onder de maatschappelijke werkers. Een
Om de tewerkstelling van werknemers met een handicap te bevorderen, hebben een HR-bedrijf en de federatie van speciale studies/speciaal onderwijs (Fegob ) een programma ontwikkeld, genaamd “Weer of anders werken bij de lokale overheid met een arbeidsbeperking of chronishe ziekte”. Dit project is gericht op de re-integratie en het behoud van werknemers met een arbeidsbeperking, werkbelemmering, of chronische ziekte bij de lokale overheid.
Een kleine organisatie voor jeugdwelzijnszorg die sociale ondersteuningsdiensten bood aan probleemjongeren stelde vast dat haar werknemers ouder dan 50 regelmatig afwezig waren of langdurig met ziekteverlof waren. In een poging om die ervaren werknemers aan het werk te houden, werd een proefproject opgezet om hun rollen te herschikken via een participatieve aanpak.
Een groot steenkoolbedrijf stelde vast dat het ziekteverzuim en het aantal musculoskeletale aandoeningen bij zijn werknemers toenam. Het bedrijf startte met een programma om het ziekteverzuim en de incidentie van musculoskeletale aandoeningen te beperken via preventie. Dat programma moest ook de gezondheid van de werknemers verbeteren via bewustmakings- en gezondheidsbevorderingsactiviteiten.