Sociale leeftijd

De sociale leeftijd weerspiegelt de culturele en maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van hoe iemand zich hoort te gedragen op een bepaalde leeftijd. Deze leeftijd geeft aan hoe goed iemand omgaat met bepaalde sociale situaties ten opzichte van wat als normaal wordt beschouwd.