Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren zijn elementen in het dagelijks leven en het beroepsleven die positieve of negatieve gevolgen kunnen hebben op de algemene gezondheid van de werknemers. Enkele voorbeelden van negatieve elementen zijn chemische factoren (zoals gevaarlijke dampen of gassen), fysische factoren (zoals lawaai of trillingen), biologische factoren (zoals bacteriën, virussen en schimmels) of psychosociale factoren (zoals het evenwicht tussen werk en privéleven).