Leeftijdsmanagement

Leeftijdsmanagement heeft betrekking op de verschillende dimensies van het personeelsbeleid van organisaties die specifieke aandacht schenken aan ouder worden en, meer in het algemeen, op het omgaan met de vergrijzing van de beroepsbevolking via overheidsbeleid of collectieve onderhandelingen. (Bron)

Enkele basisbeginselen van leeftijdsmanagement zijn:  

  • nadruk op preventie in plaats van reactieve probleemoplossing;
  • aandacht voor het volledige beroepsleven en voor alle leeftijdscategorieën, niet alleen voor oudere werknemers;
  • een holistische benadering waarin alle dimensies die bijdragen aan een doeltreffend leeftijdsmanagement worden meegenomen. 

(Bron)

Leeftijdsprofilering

Leeftijdsprofilering (ook wel 'leeftijdsstructuuranalyse' genoemd) wordt gebruikt om de huidige en toekomstige leeftijdsstructuur van een organisatie te analyseren. De resultaten moeten worden geïnterpreteerd in verhouding tot het werk en de bijbehorende eisen en in verhouding tot het personeelsbeleid en de personeelsplanning in de organisatie.  (Bron)