Flexibele pensionering

Bij een flexibele pensionering krijgen werknemers meer keuzevrijheid in hun beslissingen ten aanzien van hun pensionering. Zo kunnen er stimulansen worden geboden om later met pensioen te gaan of kunnen werknemers de mogelijkheid krijgen om een gedeelte van hun pensioenuitkering te ontvangen terwijl zij deeltijds blijven werken. (Bron)

Flexibel werk

Dankzij flexibel werk kan aan de behoeften van zowel het individu als de organisatie worden beantwoord, door te veranderen wanneer (werktijden), waar (werkplek) en hoe (werkindeling) een werknemer werkt.  (Bron)

Functionele leeftijd

Met de functionele leeftijd wordt iemands functionele fitheid aangeduid in vergelijking met andere personen van dezelfde chronologische leeftijd en hetzelfde geslacht.

Fysiologische leeftijd

De fysiologische of biologische leeftijd is een maat om uit te drukken hoe goed of hoe slecht het lichaam functioneert in verhouding tot de chronologische leeftijd.