Beroepsrisico

Een beroepsrisico is een bron, situatie of handeling die schade kan berokkenen in de vorm van letsels of gezondheidsproblemen of een combinatie van beide.  (Bron)