Beleid om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken

Terug
Beleid om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken
Beleid om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken

Aangezien ziekteverzuim enorme kosten met zich brengt, wilde het management de algemene gezondheid van zijn werknemers verbeteren. Het besefte dat verandering enkel mogelijk is als zowel het bedrijf als de werknemers daar volledig achter staan. Het bedrijf betrok het hoger management en de werknemers bij de uitwerking van een plan om zowel de arbeidsomstandigheden als de levensstijl aan te pakken. Voor werknemers ouder dan 55 jaar werden flexibele werkregelingen, langere rusttijden tussen ploegendiensten en mogelijkheden tot overplaatsing/omscholing ingevoerd. Daarnaast werd er op het werk voorzien in gezondheidstoezicht en seminaries over verwante onderwerpen. 

Het management kreeg ook een opleiding om te leren omgaan met de problemen waarmee oudere werknemers worden geconfronteerd. Het programma leidde tot een daling van het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikte werknemers, en ook de pensioenleeftijd steeg met drie jaar. Tegelijkertijd steeg de tevredenheid onder werknemers naar 90%.

Meer lezen